Cinque Terre

CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9

BỆNH VIỆN QUÂN Y 121

Số 01, đường 30/4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Khoa Dược (C7)

I. Ngày, tháng, năm thành lập Khoa Dược:

          Là một trong các khoa, ban được hình thành sớm ngay từ khi  thành lập Bệnh viện (15/03/1964). Tháng 4 năm 1975 trên cơ sở kế thừa truyền thống của các bậc tiền nhân, Khoa Dược có quyết định thành lập.

II. Chỉ huy khoa qua các thời kỳ

2.1. Chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ

TT

Họ và Tên

Cấp bậc, Chức vụ

Thời gian

Ghi chú

1

Mai Thị Thu Cúc

Đại tá, Chủ nhiệm khoa

1975 – 1982

 

2

Phạm Hoàng Bổng

Thượng tá, Chủ nhiệm khoa

1983 – 1985

 

3

Trần Thanh Huyền

Thượng tá, Chủ nhiệm khoa

1986 – 1996

 

4

Cao Việt Thu

Đại tá, Chủ nhiệm khoa

1997 – 2008

 

5

Vũ Văn Tiến

Đại tá, Chủ nhiệm khoa

2009 – 2010

Chuyển công tác về Xưởng Dược

6

Lê Văn Kiệt

Thiếu tá, Chủ nhiệm khoa

2011 – 2014

Chuyển công tác về Phòng quân y

7

Nguyễn Ngọc Mai

Thượng tá, Chủ nhiệm khoa

2015 – 2016

Chuyển công tác về Trung tâm Nuôi trồng – Nghiên cứu – Chế biến Dược liệu

8

Nguyễn Doãn Anh

Thiếu tá, Chủ nhiệm khoa

2017 - nay

 

2.2. Phó Chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ

TT

Họ và Tên

Cấp bậc, Chức vụ

Thời gian

1

Võ Văn Ngân

Thiếu tá, Phó Chủ nhiệm khoa

2006 – 2008

2

Nguyễn Doãn Anh

Đại úy, Phó Chủ nhiệm khoa

2016 - 2017

3. Tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, quy mô và những thành tựu hiện nay:

3.1. Tổ chức biên chế hiện nay:

01 Thạc sĩ Dược và 05 Dược sĩ đại học.

15 Dược sỹ trung học.

Khoa Dược của Bệnh viện quân y 121 được tổ chức theo sơ đồ sau:


* Lãnh đạo khoa hiện nay:

TT

Họ và Tên

Cấp bậc, Chức vụ

Chi bộ

1

ThS. Nguyễn Doãn Anh

Thiếu tá, Chủ nhiệm khoa

Bí thư

2

DSTH. Nguyễn Minh Điệp

Thiếu tá CN, Thủ kho

Phó bí thư

3

DSĐH. Hồ Thị Nguyệt Minh

Thiếu tá CN, Hành chính trưởng

Ủy viên

* Quân số hiện nay: 21 đồng chí.

TT

Họ và Tên

Cấp bậc

Chức vụ

1

Nguyễn Doãn Anh

1//

Thạc sĩ, Chủ nhiệm khoa

2

Hồ Thị Nguyệt Minh

1//CN

DSĐH – Hành chính trưởng

3

Lâm Thị Ngọc Hường

1//CN

DSĐH – Thống kê

4

Lê Thị Huỳnh Mai

2/CN

DSĐH – Thủ kho

5

Nguyễn Thị Thu Thái

2/CN

DSĐH – Tổ trưởng Pha chế

6

Nguyễn Thị Hữu Hiếu

CNVHĐ

DSĐH – Dược lâm sàng

7

Nguyễn Minh Điệp

1//CN

DSTH – Thủ kho

8

Lê Thị Hồng Chi

3/CN

DSTH – Thủ kho

9

Nguyễn Thị Hường

3/CN

DSTH – Thủ kho

10

Nguyễn Thanh Thúy

3/CN

DSTH – Hành chính

11

Phạm Ngọc Bé Tím

3/CN

DSTH – Thủ kho

12

Nguyễn Thanh Phong

2/CN

DSTH – Thủ kho

13

Nguyễn Thị Phương

CNVQP

DSTH – Hành chính

14

Lê Bích Hạnh

CNVHĐ

DSTH – Thủ kho

15

Võ Trần Nam

CNVHĐ

DSTH – Thủ kho

16

Trần Thị Ái Ngọc

CNVHĐ

DSTH – Thủ kho

17

Lê Thị Thảo Trang

CNVHĐ

DSTH – Thủ kho

18

Biện Thị Thảo Trang

CNVHĐ

DSTH – Thủ kho

19

Ngô Điền Trung

CNVHĐ

DSTH – Thủ kho

20

Châu Triều Vinh

CNVHĐ

DSTH – Pha chế

21

Ng Dương Diễm Trang

CNVHĐ

DSTH – Thủ kho

3.2. Chức năng nhiệm vụ:

3.2.1. Chức năng của khoa Dược:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

3.2.2. Nhiệm vụ của khoa Dược:

 1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).  

 2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.  

 3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

 4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.    

 5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.

 6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

 7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

 8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

 9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

 10. Tham gia chỉ đạo tuyến.

 11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

 12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.


3.3. Thành tích đạt được:

3.3.1. Công tác cung ứng, thống kê thuốc

- Lập kế hoạch và tổ chức cung ứng:

+ Xây dựng Danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện hàng năm theo nhu cầu điều trị hợp lý của các khoa lâm sàng phù hợp với mô hình bệnh tật, chi phí về thuốc dùng trong điều trị, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ chẩn đoán điều trị hiện có của Bệnh viện.

+ Lập kế hoạch về cung ứng thuốc để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bảo đảm cung ứng đủ thuốc và có chất lượng cho nhu cầu chẩn đoán và điều trị nội trú, ngoại trú, bảo hiểm y tế và phù hợp với kinh phí của bệnh viện.

- Theo dõi và quản lý nhập, xuất thuốc:

+ Tất cả các loại thuốc đều được kiểm nhập trước khi nhập kho. Kiểm tra về chủng loại, số lượng, chất lượng thuốc, đối chiếu giữa hóa đơn với thực tế và kết quả thầu về các chi tiết của từng mặt hàng: tên thuốc, nồng độ (hàm lượng), đơn vị tính, quy cách đóng gói, số lượng, số lô, đơn giá, hạn dùng, hãng sản xuất, nước sản xuất, kiểm tra điều kiện bảo quản đối với các thuốc có yêu cầu bảo quản đặc biệt hoặc theo yêu cầu trên nhãn hàng hóa.

+ Bảo đảm việc cấp phát thuốc đầy đủ và kịp thời theo Phiếu lĩnh thuốc của khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phát thuốc theo đơn cho người bệnh ngoại trú.

+ Cấp phát thuốc theo nguyên tắc thuốc nhập trước xuất trước, thuốc có hạn dùng ngắn hơn xuất trước. Lưu trữ chứng từ xuất, nhập, đơn phiếu lĩnh thuốc theo quy định về lưu trữ hồ sơ.

- Theo dõi, quản lý sử dụng thuốc:

+ Thống kê, báo cáo, thanh toán tiền thuốc trên phần mềm theo dõi, quản lý xuất, nhập hàng tháng in báo cáo, ký xác nhận và lưu trữ theo quy định.

+ Cập nhật số lượng xuất, nhập thuốc và đối chiếu định kỳ hoặc đột xuất với thủ kho. Tổng hợp số lượng đã cấp phát đối chiếu với các chứng từ xuất, nhập và chuyển Ban Tài chính thanh quyết toán.  

+ Kiểm kê thuốc định kỳ hàng tháng đối với 3 kho lẻ và 6 tháng đối với kho chẵn. Thường xuyên kiểm tra luân lưu thuốc trong các cơ số.

- Về bảo quản thuốc:  

+ Đảm bảo nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc. Có đầy đủ các thiết bị để bảo quản: Tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, nhiệt kế, ẩm kế, có đủ giá, kệ, tủ để xếp thuốc, các trang bị cho phòng cháy, chữa cháy.

+ Các loại sổ sách ghi chép, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tối thiểu 2 lần trong ngày và theo dõi xuất, nhập sản phẩm.

- Về pha chế: Cất nước, pha chế một số thuốc dùng ngoài sử dụng trong Bệnh viện: Nước muối 0,9%; Sorbitol 3,3%; Thuốc tím 0,25%; Cồn Boric 3%; Cồn BSI 3%, Cồn Iod 5%, ... Thống kê, báo cáo số liệu pha chế và cấp phát hàng tháng. Lưu trữ đơn phiếu, sổ sách, chứng từ đúng theo công tác dược.

- Theo dõi, quản lý việc sử dụng thuốc trong tủ trực tại các khoa lâm sàng.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo đúng qui định.

3.3.2. Công tác huấn luyện đào tạo

  Huấn luyện dược sĩ trung cấp, dược tá, y sĩ, y tá từ năm 2001-2014 (Bệnh viện liên kết với Trường Trung cấp Quân y II.

 Huấn luyện dược sĩ trung cấp, y sĩ (Bệnh viện liên kết với Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch, Đại Việt).

  Hướng dẫn sinh viên đại học, cao đẳng, trung học của các trường Đại học y dược Cần Thơ, trường Cao đẳng y tế cần thơ, Trường trung cấp Phạm Ngọc Thạch, Trường đại học Tây Đô...

3.3.3. Công tác nghiên cứu khoa học

- Đề tài cấp Bệnh viện:

+ Phương pháp thử chí nhiệt tố trong thuốc tiêm truyền

+ Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị ngoại trú BHYT tại Bệnh viện quân y 121.

+ Khảo sát tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện quân y 121 năm 2014 và đề xuất xây dựng danh mục thuốc theo phân tích ABC – VEN.

+ Khảo sát tình hình kê đơn điều trị cho bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện quân y 121.

+ Đánh giá tình hình kinh phí bảo đảm thuốc trong điều trị cho đối tượng quân nhân trong giai đoạn 1/2016 đến 6/2018.

- Sáng kiến cải tiến kỹ thuật:

+ Cải tiến hệ thống chiếu sáng ĐPTCCCB.

IV. Hướng phát triển:

4.1.Công tác cung ứng, thống kê thuốc

Đảm bảo công tác cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo quản kho an toàn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý. Thống kê, báo cáo chính xác, kịp thời, đúng mẫu biểu, thời gian qui định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đấu thầu đúng qui định.

2. Công tác huấn luyện đào tạo

- Hàng năm đào tạo các lớp Trung cấp y dược, Cao đẳng Dược.

- Hướng dẫn sinh viên thực tập của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

3. Công tác nghiên cứu khoa học

Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế tại Bệnh viện, có ứng dụng cao trong thực tiễn. Liên kết với các đơn vị bạn trong và ngoài quân đội thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

 Điện thoại liên hệ: 0292 3872 623

* Chủ nhiệm các thời kỳ:

* Một số hình ảnh khoa

a1

Nội Tim mạch

a1

Nội Tiêu hóa

a1

Thận nhân tạo

a1

Truyền nhiễm

a1

Nội Cán bộ

a1

Nội Thần kinh

a1

Đông y

a1

Chấn thương

a1

Ngoại Tổng quát

a1

Ngoại Tiết niệu

a1

Hồi sức cấp cứu

a1

Khoa Phụ Sản

a1

Ngoại Thần kinh

a1

Mắt

a1

Răng-hàm-mặt

a1

Tai-mũi-họng

@ 2015 Bệnh viện quân y 121 - Giấy phép số 1612/QĐ-CT ngày 11/08/2015 của Tổng cục Chính trị.

Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

E-mail: benhvienquany121@gmail.com - Điện thoại: 0292 3820 625

Đang Online : 1 || Lượt Truy Cập: 364579

 giuong sat gia re giuong sat giuong sat dep giuong sat tai tphcm giuong sat 2 tang gia re giuong sat 3 tang gia re giuong sat gia re tai tan phu