Cinque Terre

CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9

BỆNH VIỆN QUÂN Y 121

Số 01, đường 30/4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Quy định về việc cấp thẻ BHYT cho quân nhân

Quá trình tổ chức thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho quân nhân, vẫn còn hạn chế, sai sót cần được khắc phục, như: do đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, lực lượng phân tán, thường xuyên phải cơ động thực hiện nhiệm vụ, nên một số đơn vị chưa chủ động, chờ đủ quân số mới tổng hợp danh sách gửi về BHXH Bộ Quốc phòng đã không bảo đảm về thời gian 

       Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT ở ba đơn vị: Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng và Học viện Quốc phòng, việc cấp thẻ BHYT cho quân nhân ở những đơn vị tham gia Đề án được thực hiện trên phần mềm ASMS, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu chính xác, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho quân nhân khi đi KCB. 
        Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho quân nhân, vẫn còn hạn chế, sai sót cần được khắc phục, như: do đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, lực lượng phân tán, thường xuyên phải cơ động thực hiện nhiệm vụ, nên một số đơn vị chưa chủ động, chờ đủ quân số mới tổng hợp danh sách gửi về BHXH Bộ Quốc phòng đã không bảo đảm về thời gian; hoặc có đơn vị khi gửi đĩa CD hay USB về BHXH Bộ Quốc phòng không có dữ liệu nên phải trả lại đơn vị, gây mất nhiều thời gian; hoặc thông tin về nhân thân như ngày, tháng, năm sinh… kê khai sai, hoặc lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu chưa phù hợp, dẫn đến phải cấp đổi thẻ BHYT, làm mất thời gian, công sức của các cơ quan chức năng và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi BHYT của chính quân nhân.
        Để khắc phục tình trạng trên, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Đề án, đề nghị cơ quan nhân sự các cấp và từng quân nhân cần nắm chắc và thực hiện tốt một số nội dung sau:
        1. Đối tượng quân nhân được cấp thẻ BHYT (thí điểm), bao gồm: sĩ quan (SQ), quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ, BS) thuộc khối dự toán của Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng và quân nhân khung thuộc Học viện Quốc phòng. 
        Lưu ý đối tượng là SQ, QNCN nhận lương hưu trong năm 2013, hoặc nhận quyết định nghỉ chuẩn bị hưu trong năm 2013; HSQ, BS nhập ngũ đợt II/2013, hoặc xuất ngũ đợt I/2013 là đối tượng không cấp thẻ BHYT.
        2. Cơ quan nhân sự chủ động tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị trong việc hướng dẫn quân nhân kê khai đúng, đủ các thông tin về nhân thân; kịp thời lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện gửi về BHXH Bộ Quốc phòng kèm theo đĩa CD hoặc USB có dữ liệu theo quy định. Đồng thời, quân nhân tham gia Đề án phải phát huy tinh thần trách nhiệm, kê khai đúng, trung thực các thông tin về cá nhân; cân nhắc, lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu phù hợp, hạn chế đến mức thấp việc cấp đổi thẻ BHYT quân nhân. Khi gửi hồ sơ, dữ liệu cấp thẻ BHYT về BHXH Bộ Quốc phòng phải thực hiện đúng quy chế quản lý tài liệu mật. Tuyệt đối không gửi qua đường bưu điện hoặc hộp thư điện tử.

 

Nhân viên Phòng CNTT-Hồ sơ/BHXH Bộ Quốc phòng tiến hành in và bàn giao thẻ BHYT cho các đơn vị

        3. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: đối với SQ, QNCN, thời hạn sử dụng thẻ được tính từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 31/12/2013 (không phụ thuộc vào thời điểm đề nghị cấp thẻ); đối với HSQ, BS nhập ngũ trước tháng 01/2013, thời hạn sử dụng thẻ được tính từ ngày 01/12/2012 đến hết tháng xuất ngũ, nhưng không quá ngày 31/12/2013; đối với HSQ, BS nhập ngũ đợt một năm 2013, sau khi được điều động về các đơn vị tham gia Đề án, thời hạn sử dụng thẻ được tính từ ngày BHXH Bộ Quốc phòng nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định đến hết ngày 31/12/2013.
        4. Việc cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT trong các trường hợp mất thẻ, thẻ bị rách, nát hoặc thông tin ghi trên thẻ không đúng, được BHXH Bộ quốc phòng thực hiện thường xuyên. Đối với các trường hợp do thay đổi nơi KCB ban đầu (do không đáp ứng được yêu cầu KCB BHYT, hoặc quân nhân có nguyện vọng thay đổi nơi KCB ban đầu), việc cấp đổi thẻ được thực hiện vào 15 ngày cuối cùng của tháng cuối mỗi quý. Đối với trường hợp quân nhân được điều động, thuyên chuyển tới đơn vị khác (nhưng vẫn thuộc các đơn vị tham gia Đề án), việc cấp đổi thẻ được thực hiện các ngày làm việc trong tuần. 
        5. Việc thu hồi thẻ BHYT của quân nhân trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 12/2013, được thực hiện trong các trường hợp sau: Khi quân nhân chuyển công tác tới đơn vị khác không thuộc phạm vi thực hiện Đề án; các trường hợp phục viên, chuyển ngành; chuyển sang chế độ công chức quốc phòng; thẻ BHYT cấp không đúng đối tượng là quân nhân, hoặc quân nhân từ trần. Khi thu hồi thẻ BHYT của quân nhân, đơn vị cấp sư đoàn (và tương đương) có trách nhiệm chuyển trực tiếp về BHXH Bộ Quốc phòng, đồng thời báo cáo cơ quan quân lực, cơ quan cán bộ đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.
        6. Công tác quản lý thẻ BHYT của quân nhân được giao cho quân y đơn vị quản lý; trường hợp quân nhân đi KCB, hoặc đi công tác, hoặc nghỉ phép, cơ quan quân y đơn vị có trách nhiệm giao thẻ BHYT cho quân nhân (cùng với cấp giấy công tác, hoặc giấy nghỉ phép nếu đi công tác, nghỉ phép). Sau mỗi đợt KCB, hoặc sau mỗi đợt công tác, nghỉ phép, quân nhân phải giao lại thẻ BHYT cho quân y đơn vị quản lý.
        7. Tiếp tục triển khai ứng dụng mạnh, đồng bộ công nghệ thông tin trong việc cấp thẻ BHYT từ BHXH Bộ Quốc phòng đến các các đơn vị làm điểm, góp phần đảm bảo kịp thời quyền lợi cho quân nhân khi tham gia BHYT.
        Trên đây là một số quy định về việc cấp thẻ BHYT quân nhân, đề nghị các đơn vị nắm chắc để nâng cao chất lượng cấp thẻ BHYT quân nhân, góp phần vào thành công chung của Đề án./.

Đỗ Quốc Hùng

Theo nguồn Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng - www.bhxhbqp.vn


Đăng ngày 26/05/2016

● Công văn số 4996/BHXH-CSYT Triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP - Đăng ngày 06/12/2018

● NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ - Đăng ngày 06/12/2018

● Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (26/05/2016) - Đăng ngày 26/05/2016

● Quy định về việc cấp thẻ BHYT cho quân nhân - Đăng ngày 26/05/2016

● Bảo hiểm y tế quân nhân bắt đầu thực hiện từ ngày 15-10-2015 - Đăng ngày 28/09/2015

● Nhận biết thẻ Bảo hiểm y tế quân nhân - Đăng ngày 25/12/2016

● Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện BHYT đối với người lao động trong Quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ - Đăng ngày 25/12/2016

● Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân (01/09/2015) - Đăng ngày 25/12/2016

● Công văn Số: 342/BHXH-YT V/v khám bệnh, chữa bệnh cho quân nhân tham gia BHYT theo Đề án thí điểm giai đoạn 2 (11/7/2015) - Đăng ngày 25/12/2016

● Nội dung cơ bản của Quyết định số 4664/QĐ-BQP ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:"Về Đề án thí điểm chăm sóc sức khoẻ quân nhân tại ngũ theo hình thức bảo hiểm y tế" - Đăng ngày 25/12/2016

a1

Nội Tim mạch

a1

Nội Tiêu hóa

a1

Thận nhân tạo

a1

Truyền nhiễm

a1

Nội Cán bộ

a1

Nội Thần kinh

a1

Đông y

a1

Chấn thương

a1

Ngoại Tổng quát

a1

Ngoại Tiết niệu

a1

Hồi sức cấp cứu

a1

Khoa Phụ Sản

a1

Ngoại Thần kinh

a1

Mắt

a1

Răng-hàm-mặt

a1

Tai-mũi-họng

@ 2015 Bệnh viện quân y 121 - Giấy phép số 1612/QĐ-CT ngày 11/08/2015 của Tổng cục Chính trị.

Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

E-mail: benhvienquany121@gmail.com - Điện thoại: 0292 3820 625

Đang Online : 1 || Lượt Truy Cập: 364683

 giuong sat gia re  giuong sat  giuong sat dep  giuong sat tai tphcm  giuong sat 2 tang gia re  giuong sat 3 tang gia re giuong sat gia re tai tan phu